Ziekteverzuim. 

Een pijnlijk onderwerp! 
De stress die langdurig ziekteverzuim met zich meebrengt binnen een organisatie,
doet afbreuk aan de algehele werkbeleving.

 

Maar dat is niet het enige wat zeer doet..
Volgens de meest recente cijfers van het CBS duurt een burn out van een werknemer
gemiddeld 242 dagen en kost het €90.000 tot €110.000!

 

Daarbij overkomt het vaak de meest bevlogen medewerker(s), die kun je juist niet missen!

 

Energie is besmettelijk!!

Het lijkt wel een olievlek binnen het bedrijf.
De ene na de andere ondervindt klachten van oververmoeidheid, stress en burn out.

 

De energie lekt er aan alle kanten uit en wanneer de eerste werknemer langdurig thuis komt te zitten,
duurt het vaak niet lang voor de volgende zich meldt.

Het lijkt wel domino en dát is een kenmerk van een team burn out.

 

Wist je dat de plank nog al eens misgeslagen wordt, als het gaat om het verbeteren van de werkdruk?
Veel te vaak worden teamuitjes, heidagen en nascholingsmomenten gepland.
Om te werken aan gebieden waar de pijn níet zit.

 

Voor je het weet probeer je ontevredenheid onder werknemers op te lossen met bowlen en bitterballen.
Terwijl de wortel van de ontevredenheid bijvoorbeeld zit in dat werknemers zich niet gehoord voelen.

 

Ervaren medewerkers werkdruk omdat de inhoud van de werkzaamheden niet duidelijk is?
Of ervaren ze werkdruk omdat men elkaar niet aanspreekt op het nakomen van de afspraken,
met betrekking tot deze werkzaamheden.

 

Dat is nogal een verschil! Vaak genoeg wordt er nóg maar een regel opgesteld mbt de werkzaamheden.
Maar als je niet onderzoekt waarom mensen zich er niet aan houden..
Dan zal er met nog meer regels en afspraken (behalve toename van werkdruk) niks veranderen.

 

 

Samen Werken!

Bewust Energiek werkt onder andere met de Spectrum Energiemeting®.
Dit is een innovatief meetinstrument waarbij binnen het team in kaart wordt gebracht wáár energie verloren wordt…
En waar de energiewinst ligt!

 

Dát is spijkers met koppen slaan.

 

De spectrum energiemeting® is 17 jaar geleden ontwikkeld door Bert Arons.
Bert is een bevlogen bewust – maker bij Couleur Locale (2005) en auteur van het boek Hoera Energie!

 

Door middel van het toepassen van (zelf)-reflectie ontstaat er bewustwording en daarmee zelfregie.
Wij begeleiden het team gedurende een peridode van twaalf maanden.
Zo wordt reflecteren, bewustwording van (eigen) gedrag en zelfregie binnen een team, zo gewoon als veters strikken.

 

Dat doen we door aanwezig te zijn binnen de reguliere werkdagen en de werktijden van het team.
Ter plekke werken we aan het winnen van energie, creëren van inzicht en onderlinge samenwerking. 

 

Vertragen is versnellen. Dát is de sleutel.

 

Wil je meer weten over dit programma? Neem contact met ons op!

 

Bevlogen medewerkers zijn hét

visite kaartje van het bedrijf!